Undervisning

Sånglektioner

En ordinarie sånglektion är 60 minuter.

Vi arbetar med sångteknik och övningar som är anpassade för tillväxt och genre under den första delen av lektionen och går sedan vidare till det musikaliska materialet som sångaren önskar arbeta med. Jag är gärna behjälplig med att föreslå repertoar men kan behöva lite tid att fundera på vad just den enskilde sångaren kan växa av.

Mitt timpris är beroende på om jag behöver hyra in mig på en lokal eller om vi arbetar i min studio. Sångaren står för extra lokalkostnad.

Om en sångare önskar en kortare lektionstid  än 60 minuter justeras priset i förhållande till tidsmängden och avrundas uppåt till närmsta 10-tal kronor.

Mitt timpris inkluderar moms.

Jag har en 24-timmars avbokningspolicy. Om du behöver avboka med kortare varsel har jag ingen möjlighet att fylla din lektion och du blir ansvarig för den tiden ekonomiskt. 

Timpris: 800 kronor i min lokal.

 

KÖRINSPIRATION

Tillsammans med kören eller körens dirigent lägger vi upp ett fokuserat program för den tid jag är engagerad. Det kan vara allt från 2 timmar (minimum debitering) till flera dagar.


Med varm hand och stor respekt för både dirigent och körsångare guidar jag er igenom sångteknik för kör och solistisk sång.

  • Varför saker händer i rösten.
  • Hur vi kan korrigera och förbereda både muskler och hjärna inför vokala utmaningar.
  • Hur akustiken fungerar i en ensemble och vilken stämma som ska ta vilket ansvar för att förstärka olika deltoner i klangen. 
  • Sångtekniska tips.
  • Det berömda STÖDET- hur funkar det bäst och vad kan sångaren tänka på för att göra det enkelt.
  • Klangbildning i olika genrer.
  • Övriga för kören specifika repertoarönskemål.

REMA RÖSTER i Rimforsa under ledning av Eva Falsjö hade körhelg med fokus på individuell utveckling.

Många glada skratt och upptäckter.


Rörfonationsövningar med glasrör

RÖSTREHABILITERING

En röstrehabiliteringslektion utgår från den enskilda individens behov.

Sångens förmåga att hjälpa och koordinera de funktionella muskelrörelser som behövs för att göra tal och sångljud utgör grunden för mitt sätt att arbeta. Jag kan arbeta parallellt med en logoped för att fördjupa sambandet mellan sång och tal så att hela röstanvändningen tränas om vid inom samma tidsperiod.


Jag lyssnar efter röstanvändarens funktionella kvaliteter och föreslår övningar för att balansera upp systemet. Vi kan jobba med sånger om så önskas, annars med övningar som stärker upp muskulaturen och gör rösten elastisk och fri i sin användning av luftströmmen.

Timpris: 800 kronor inkl moms.